Katalogi

Katalogi aplikacji

katalog_sprzegow_miniKatalog aplikacji sprzęgów AVM

katalog_dystansow_miniKatalog aplikacji dystansów AVM

Skróty użyte w katalogach:

PCD  (Pitch Circle Diameter) lub BCD (Bolt Circle Diameter) – średnica okręgu opisanego na środkach otworów śrub mocujących (rys.1)

rys_1rys.1

Jak widać (na rys.1) wymiar ten łatwo zmierzyć przy parzystej liczbie śrub, mierząc odległość między środkami przeciwległych śrub. Czerwone koło na rys.1 to okrąg opisany na środkach otworów mocujących. Biała linia to średnica tego okręgu czyli PCD, mierzone w mm.

rys_2

rys.2

W praktyce wygodniej zmierzyć średnicę okręgu opisanego na środkach otworów mocujących nie od środków otworów, którą może być ciężko wyznaczyć, ale jak przedstawiono na rys.2 (niebieska linia) od krawędzi jednego otworu do tej samej krawędzi otworu przeciwległego.

Trudności w z wymiarowaniu PCD mogą pojawić się kiedy mamy do czynienia z nieparzystą liczbą śrub.

rys_3

rys.3

Na rysunku 3 PCD przedstawia biała przerywana linia. Dla kół z nieparzystą ilością śrub aby łatwo obliczyć PCD musimy użyć wzoru (funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym) zawierającego: dystans między środkami sąsiadujących śrub S (niebieska linia na rys.3).

dla 5 śrub  – PCD= S/0,7071

W większości przypadków PCD kola musi dokładnie zgadać się z PCD sprzęgu. Jeśli różnica w wymiarach jest znikoma (rzędu kilku milimetrów) można spróbować użyć innych śrub do zamocowania kola.


Firma AVM oferuje możliwość opracowania sprzegów piast do modeli samochodów do których aktualnie sprzegiełka nie są produkowane bez żadnych dodatkowych kosztów. Warunkiem opracowania nowego wzoru jest dokładne zwymiarowanie flanszy piasty oraz końcówki półosi (lub przesłanie tych elementów np. starych czy uszkodzonych – takich które nie wymagają zwrotu).

Należy liczyć się z tym, że opracowanie nowej aplikacji zajmuje 3-4 miesiące a także jest niemożliwe jeśli półoś napędowa na stałe połączona jest z piastą koła (np. wszystkie modele Jeep po 1986 roku) – w takim wypadku opracowanie i instalacja sprzęgów bez całego zestawu konwersji piast i półosi jest po prostu niemożliwa.

Autor nowej aplikacji sprzęgów otrzyma nowe sprzęgi w specjalnej, atrakcyjnej cenie – zapraszamy do kontaktu!